Veluwe Centraal Uitgelicht

Gratis parkeren in centrum Barneveld verlengd tot 1 juli

Gratis parkeren in centrum Barneveld verlengd tot 1 juli

Als extra steun voor de winkeliers en andere ondernemers is het gratis parkeren in het centrum van Barneveld verlengd tot in ieder geval 1 juli. Het parkeerbeleid blijft echter van kracht, dus parkeer wel in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Uitzonderingen
Weekmarkt:
In verband met de weekmarkt (donderdag) is parkeren op het Gowthorpeplein van woensdag 18:00 tot donderdag 15:00 uur niet toegestaan.

Nairacstraat en Emmastraat (parkeerplekken ’s avonds alleen voor bewoners)
Op de Nairacstraat en Emmastraat kan van 9:00 tot 18:00 uur gratis geparkeerd worden. Na 18:00 uur zijn de parkeerplaatsen alleen bestemd voor bewoners (vergunninghouders). Het parkeerterrein op de hoek Nairacstraat/Emmastraat is wél vrij parkeren, zowel overdag als ’s avonds.

Duinkerken (parkeerplekken alleen voor bewoners)
Deze parkeerplaatsen blijven alleen bestemd voor bewoners met vergunning. Hier kan dus niet gratis geparkeerd worden.

Suggesties of vragen?
Voor vragen of suggesties rondom parkeren in onze gemeente, mail naar verkeer@barneveld.nl

Geplaatst door redactie.

(c) VELUWE CENTRAAL 2013-2020 | Buma Stemra SW19b.0001574 | KvK 64077446 | Grace Mag by Everestthemes

X